CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 • 15/05/2019
 • 2

I- CƠ CẤU TỔ CHỨC

II- BAN GIÁM ĐỐC

 

 GIÁM ĐỐC

 

    ThS. NCS. Tiền Tiến Nam

    Điện thoại (Phone): 0283.8100526 -101

    Email: namtt@hufi.edu.vn

    Mô tả công việc:

 • Kết hợp với phòng Đào tạo sắp xếp, điều phối và  phân bổ  các phòng học thí nghiệm thực hành cho từng học kỳ
 • Tiếp nhận, bố trí phòng cho các trường hợp thay đổi tiến độ, dạy bù...
 • Quản lý trực tiếp hoạt  động của  tổ Thiết bị
 • Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học
 • Theo dõi hoạt động của hoạt động Đảng, đoàn thể tại TT
 • Thực hiện các công việc khác do GĐ TT giao, cùng GĐ điều hành hoạt động của TT TNTH.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

    Cử nhân. Đoàn Minh

    Điện thoại (Phone): 0283.8100526 -101

    Email: minhd@hufi.edu.vn

    Mô tả công việc:

 • Kết hợp với phòng QTTB định mức vật tư, hóa chất thí nghiệm thực hành cho từng học kỳ
 • Phụ trách các hoạt động có liên quan đến phòng thực hành bia
 • Quản lý trực tiếp hoạt  động của  tổ Dụng cụ - Hóa chất
 • Thực hiện các công việc khác do GĐ TT giao, cùng GĐ điều hành hoạt động của TT TNTH.

 

III- VĂN PHÒNG TT

    ThS. Nguyễn Thụy Cẩm Hương

    Vị trí: Văn phòng 

    Điện thoại: 0283.8100526 -101

    Email: huongntc@hufi.edu.vn

    Mô tả công việc:

 • Theo dõi giấy tờ làm việc giữa TT với các đơn vị khác trong trường
 • Lập và trình ký các  giấy tờ liên quan đến hoạt động của TT
 • Ghi biên bản nội dung các buổi họp của TT
 • Chấm công hàng tháng, công hưởng trợ cấp độc hại của viên chức làm việc tại TT
 • Tổng hợp, lập đề nghị vật tư, dụng cụ, vật tư sửa chữa hàng tháng, từng học kỳ của TT và các khoa khối Hóa
 • Tiếp nhận dự trù thí nghiệm thực hành từ các khoa, khách hàng, …; photo, chuyển đến các bộ phận liên quan
 • Phản hồi các vấn đề có liên quan đến đề nghị, đề xuất của các đơn vị với TT
 • Quản lý tài sản và các trang thiết tại văn phòng TT
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc, phó GĐ TT TNTH giao.

IV- CÁC TỔ CHUYÊN TRÁCH

1. TỔ THIẾT BỊ

 

HỌ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

 

QLP

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1

 Hoàng Văn Thảnh

 Email: thanhhv@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

 

Tổ trưởng

Tổ trưởng tổ thiết bị

2

  Nguyễn Hoàng Minh

 Email: minhnh@hufi.edu.vn

 Đại học      

3

 Trần Văn Nam

 Email: namtv@hufi.edu.vn

Cao học

 

G606

G303

4

 

  Trần Thanh Nghiêm

 Email: nghiemtt@hufi.edu.vn

  Trung cấp    Xưởng bia
5

 Nguyễn Tiến Dũng

 Email: dungnt@hufi.edu.vn

 Cao học    

6

 Trương Thanh An

 Email: antt@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

 

 

G301

 

2. TỔ DỤNG CỤ - HÓA CHẤT

TT

HỌ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

QLP

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1

 Đoàn Thanh Sơn

 Email: sondt@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

Tổ trưởng

 

 
 • Quản lý toàn bộ dụng cụ, hóa chất tại TT TNTH;
 • Phân phối, cấp phát dụng cụ, hóa chất cho thí nghiệm, thực hành;
 • Thống kê, theo dõi tình hình sử dụng dụng cụ, hóa chất;
 • Lập đề xuất mua mới dụng cụ cho thí nghiệm, thực hành;
 • Quản lý, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ thuộc tổ DC-HC.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc, phó GĐ TT TNTH giao.

2

 Ngô Thị Kim Mộng

 Email: mongntk@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

G605

G705

 
 • Quản lý các phòng thí nghiệm (PTN), các trang thiết bị, công cụ - dụng cụ được giao (Theo bảng phân công);
 • Tổng hợp, đề xuất trang bị dụng cụ, thiết bị trong PTN phục vụ cho các lớp học (Tiến độ phòng, dự trù vật tư của giảng viên (GV));
 • Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất và thiết bị cho các lớp học theo kế hoạch thực hành;
 • Sắp xếp, chuẩn bị hồ sơ môn học cho các phòng quản lý;
 • Báo cáo hoạt động của các PTN phụ trách, tình hình sử dụng trang thiết bị - vật tư, tình hình môn học được phân công phụ trách và kết quả các công việc thường xuyên, định kỳ (Tuần, tháng, học kỳ…);
 • Báo cáo kiểm kê, tổng kết sau khi kết thúc năm học;
 • Thực hiện các công việc khác do Giám đốc và phụ trách bộ phận giao.

3

 Đào Thùy Ánh

 Email: anhdt@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

G703

G704

 

4

 Phạm Thị Nhẫn

 Email: nhanpt@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

 

 

5

 Nguyễn Thị Thu Thảo

 Email: thaontt@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

G603

G604

 

6

 Phạm Thị Thương

 Email: thuongpt@hufi.edu.vn

Trung cấp

G601

G602

 
7  Nguyễn Văn Long Cao học QL Kho  

8

  Vũ Anh Tùng

 Email: tungva@hufi.edu.vn

 Thạc sĩ    G304; G305
 
Bài viết cũ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Địa chỉ: 93 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (84) 028 38100526

Email: cep@hufi.edu.vn

Website: http://cep.hufi.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH